PATRONAT HONOROWY
 
Ministerstwa Energii
Sekretarza Stanu - Głównego Geologa Kraju w MŚ
Mariusza Oriona Jędryska
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Andrzeja Adamczyka
Ministerstwa FinansówPrezesa Urzędu Regulacji
Energetyki Macieja Bando
 
Wojewody Pomorskiego
Dariusza Drelicha
Marszałka Województwa Pomorskiego
Mieczysława Struka
Prezydenta Miasta Gdańska
Pawła Adamowicza
Przewodniczącej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk
Zastępcy Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju
Maksa Kraczkowskiego
 
Krajowej Izby GospodarczejAgencji Rynku EnergiiIzby Gospodarczej Ciepłownictwo PolskiePolskiej Izby Przemysłu ChemicznegoPolskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii
 
Partner Strategiczny
 
 
Partner Główny
 
Partnerzy
 
Partnerzy
 
Sponsorzy
Gospodarz Gali
Bursztyny Polskiej Energetyki
 
Współpraca
 
Współpraca
 
Patronat Medialny
”